Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print:0453-8307
ISSN-online:2409-6792
ISO:26324:2012

Про журнал «Холодильна техніка та технологія»

Журнал «Холодильна техніка та технологія» містить науково-технічну інформацію з питань холодильної техніки та енергетики, а саме: висвітлення питань у галузі холодильної та кріогенної техніки, холодильних та супутніх технологій, методів охорони навколишнього середовища за рахунок використання теплоенергетичних процесів і установок штучного холоду, інженерних методів удосконалення та автоматизації традиційних систем і новітніх систем поновлюваних видів енергії.

Науково-виробниче видання «Холодильна техніка та технологія» включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 11.07.2019 № 975 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 131, 142, 144, 161.

Важлива інформація! Наказом Міністерства освіти і науки України №918 від 18 серпня 2021 року Одеська національна академія харчових технологій реорганізована у Одеський національний технологічний університет.

Журнал «Холодильна техніка та технологія» зареєстровано Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Рішенням ради №1549, протокол №15 від 09.05.2024 (Ідентифікатор медіа: R30-04054)

Oсновні положення

Журнал «Холодильна техніка та технологія» випускається з 1965 р. Спочатку він виходив як періодичний збірник праць Одеського інституту харчової і холодильної промисловості, а з 1994 р. − як республіканський журнал з періодичністю 6 номерів на рік.

Сьогодні журнал «Холодильна техніка та технологія» випускається Одеським національним технологічним університетом технологій спільно з Українським філіалом Міжнародної академії холоду.

У 1999 р. журнал «Холодильна техніка та технологія» отримав від ВАК України право друкувати наукові матеріали, в яких викладаються основні результати дисертаційних робіт з ряду наукових напрямків холодильної техніки і технології та енергетики, в 2014 р. журнал пройшов перереєстрацію (Наказ МОН України від 4 липня 2014 № 793, додаток № 8). Журнал зареєстровано Міністерством Юстиції України Серія. KB №25377-153117ПР від 26.12.2022. Інформація про зміну періодичності журналу інформація

Журнал «Холодильна техніка та технологія» є науково-технічним виданням, в якому друкуються статті з теоретичних, експериментальних, виробничих та прикладних проблем зазначених вище напрямків, та має наступні розділи: «Холодильна техніка», «Енергетика та енергозбереження», «Холодильні та супутні технології »,« Автоматика, комп'ютерні та телекомунікаційні технології ».

Журнал «Холодильна техніка та технологія» випускається в форматі А4 обсягом до 120 сторінок в чорно-білому варіанті з роздільною здатністю друку 300х400 точок на дюйм. Розміщення кольорових та напівтонових чорно-білих фотографій з роздільною здатністю 1200х1200 точок на дюйм допускається тільки у виняткових випадках, в невеликому обсязі та на особливих умовах.

Журнал «Холодильна техніка та технологія» розсилається в ВАК України, Книжкову палату України, основні наукові бібліотеки та контролюючі друк органи згідно з офіційним списком, а також в ряд навчальних і наукових установ, підприємств, фірм, редакцій в Україні, в ближньому та дальньому зарубіжжі, поширюється на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах та виставках.

Бізнес модель журналу “Холодильна техніка та технологія” базується на спонсорстві. Одним із спонсорів є "Спілка молодих вчених". Всі публікації перевіряють на плагіат Unicheck (поточна версія), Viper і neXT (попередня версія).

Тематичні розділи: холодильна техніка, енергетика та енергозбереження, холодильні та супутні технології, автоматика, комп’ютерні та телекомунікаційні технології.

Періодичність виходу: 4 разів на рік, наклад 101 примірник.

Мови видання: українська та англійська.

Підтримка:Координаційний центр видання наукової періодики ОНТУ.

Видавець:Одеський національний технологічний університет

Open Journal System:

Наша поточна сторінка на платформі Open Journal Systems