Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print:0453-8307
ISSN-online:2409-6792
ISO:26324:2012

Етичні стандарти

Дані етічні стандарти були розроблені і перейняті з найкращої світової практики наукових публікацій. Інтелектуальна чесність повинна активно заохочуватись на усіх наукових курсах навчання й використовуватись для підвищення інформованості про етику публікацій і запобігання неправомірним діям.

Одеський національний технологічний університет прагне дотримуватись та підтримувати стандарти етічної поведінкі на усіх етапах процесу публікації. Ми уважно стежімо за галузевими асоціаціямі, такими як Комітет з етики публікацій (COPE) и Європейська асоціація наукових редакторів (EASE), якими встановлюються стандарти та надаються рекомендації з найкращої практики дотримання цих вимог.

Визначення

Редактор - менеджер журналу.

Автор - людина, що бере на себе відповідальність за окрему частину або за дослідження в цілому.

Рецензенти - зовнішні експерти, залучені редакторами для надання у письмовому вигляді відгуків з метою поліпшення досліджень.

Конфлікт інтересів - особиста, комерційна, політична, академічна або фінансова суперечка, яка стосується наукових досліджень та залучених сторін.

Плагіат - використання чужих опублікованих / неопублікованих ідей без посилання на автора.

Фальсифікація/фабрикація - надання фіктивних даних; фабрикація - маніпулювання даними або процедурами для отримання бажаного результату досліджень, з метою уникання ускладнень або незрозумілого результату.

Обов'язки редактора

 • Оцінювати рукописи на предмет їх інтелектуального змісту, не зважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігійні переконання, етнічне походження, громадянство або політичну філософію авторів.
 • Використовувати стандартні електронні системи для всіх комунікацій з питань журналу.
 • Обробляти заявки від спонсорів, інші окремі запити на загальних підставах, щоб всі статті розглядались і приймались виключно на основі їх академічної значущості, без комерційного впливу.
 • Захищати конфіденційність усіх матеріалів, поданих до журналу, листування з рецензентами, якщо інше не погоджено з відповідними авторами і рецензентами. У виняткових випадках, за погодженням з видавцем, редактор може ділитися обмеженою інформацією з редакторами інших журналів, якщо це необхідно для розслідування порушень.
 • У разі надходження скарг етичного характеру або конфлікту інтересів - слідувати політиці і процедурам, прийнятим у науковому співтоваристві. Надавати авторам можливість відповідати на будь-які скарги. Всі скарги повинні бути розглянуті, незалежно від того, коли була затверджена оригінальна публікація. Документи, пов'язані з будь-якими скаргами, мають бути збережені. Кожен відомий акт порушення етики публікацій має бути розглянутий, навіть якщо він виявлений через роки після публікації.
 • Неопубліковані матеріали, що додаються до поданого рукопису, не повинні використовуватись у власних дослідженнях редактора без письмової згоди автора. Ексклюзивна інформація або ідеї, отримані в ході рецензування, повинні зберігатися в таємниці і не використовуватися в особистих цілях.
 • Переконатись, що процес рецензування є справедливим, неупередженим і своєчасним.

Обов'язки автора

 • Вести точні записи даних, пов'язаних з наданим рукописом, надавати доступ до цих даних на обґрунтований запит. Зберігати дані в спеціально відведеному місці, затвердженому роботодавцем, органом фінансування, або іншими особами, з метою подальшого спільного користування та використання.
 • Підтвердити, що рукопис в тому вигляді, в якому він був представлений, не розглядався і не був прийнятий до публікації у іншому місці. Одночасне подання одного і того ж рукопису в кілька журналів є неетичним та неприйнятним. У тих випадках, коли частини контенту подібні до раніше опублікованих статей або наданого контенту, визнати і зробити посилання на ці джерела. Окрім того, надати редактору копію будь-якого представленого рукопису, який може містити дублюючий або тісно пов'язаний контент.
 • Підтвердити, що всі дані у представленому рукописі є оригінальними, а також визнати і зробити посилання на зміст, запозичений з інших джерел. Отримати дозвіл на відтворення будь-якого контенту з інших джерел.
 • Оголосити про можливі конфлікти інтересів (наприклад, коли автор має конкуруючий інтерес (реальний або ймовірний), який може мати неналежний вплив на його обов'язки на будь-якому етапі в процесі розгляду публікації).
 • Взяти на себе відповідальність за певний розділ дослідження або за все дослідження.
 • Взяти на себе відповідальність за достовірність інформації у дослідженні.
 • Знати та дотримуватись правил і норм, пов'язаних з дослідженнями.
 • Взяти на себе відповідальність за внесок в усі публікації, заявки на фінансування, звіти та інші форми представлення досліджень. Списки авторів повинні включати всіх і тільки тих, хто відповідає застосованим критеріям авторства.
 • Негайно повідомити редактора або видавця журналу, якщо у публікації виявлена ​​значна помилка. Співпрацювати з редактором та видавцем, щоб опублікувати друкарську помилку, доповнення, повідомлення про виправлення, або ж відкликати документ, якщо це буде визнано необхідним.
 • Нести повну відповідальність за будь-який плагіат тексту, зображення або графіки іншого типу. Плагіат у всіх його формах являється неетичною видавничою поведінкою і є неприпустимим. Будь-які порушення будуть розглядатися відповідно до алгоритму COPE.

Обов'язки рецензентів

Рецензування допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень, а також за допомогою редакційних зв'язків з автором, може допомогти автору у поліпшенні його роботи. Ось чому дії рецензента повинні бути об'єктивними.

 • Представлений ​​рукопис не повинен бути збережений або скопійований.
 • Не використовувати дані, висновки або інтерпретації, за відсутності дозволу автора (авторів).
 • Надавати швидкі, точні, ввічливі, неупереджені та обґрунтовані звіти. Особиста критика автора недоречна.
 • Попереджати редактора про будь-який опублікований або представлений раніше контент, який в значній мірі схожий на той, що розглядається.
 • В разі підозри про порушення, звернутись конфіденційно до редактора.
 • В разі підозри про наявність будь-яких потенційних конфліктів інтересів (фінансових, інституційних, спільних або інших відносин між рецензентом і автором) - попередити редактора про це, у разі необхідності - відкликати свої послуги для цього рукопису.
 • Неопубліковані дані, розкриті у представленому рукопису, не мають бути використані у власному дослідженні рецензента без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування, повинні зберігатися в таємниці і не використовуватись в особистих цілях.
 • Дотримуватись у своїй роботі «Сінгапурської заяви про чесність досліджень».

Конфлікти

 • Дані повинні бути належним чином проаналізовані, але недосконалий аналіз не обов'язково означає неправомірну поведінку. Фальсифікація і фабрикація даних являються порушеннями.
 • Вищі навчальні заклади і наукові установи вживають заходів щодо протидії академічному плагіату – оприлюднення фактів присвоєння (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, в якості результатів їх власних досліджень (творчості) і / або відтворення опублікованих текстів інших авторів без посилання на автора.
 • Фінансові та інші конфлікти інтересів, які можуть поставити під загрозу надійність їх роботи, в дослідницьких пропозиціях, публікаціях і публічних повідомленнях, а також у всіх перевірочних заходах являються обов’язковими для оприлюднення.
 • У разі виявлення порушень, необхідно повідомити уповноважений орган про будь-які підозрілі факти в дослідженнях, включаючи фабрикацію, фальсифікацію або плагіат, і інші безвідповідальні методи дослідження, які підривають достовірність досліджень, такі як: недбалість, недостатній перелік вказаних авторів, не оприлюднення суперечливих даних або використання методів аналізу даних, які вводять в оману.

Процедури боротьби з неетичною поведінкою

Порушення та неетична поведінка можуть бути виявлені і доведені до відома редактора і видавця в будь-який час і ким завгодно. Особа, що повідомляє редактору про таку поведінку, повинна надати достатню і надійну інформацію і докази для початку розслідування. Усі твердження повинні сприйматись серйозно і розглядатись однаково, поки не буде прийнято рішення або висновок.

Розслідування

 • Первісне рішення повинно бути прийнято редактором, який повинен проконсультуватись або, у разі необхідності, звернутися за порадою до видавця.
 • Докази повинні бути зібрані, уникаючи поширення будь-яких тверджень, окрім серед залучених осіб.

Незначні порушення

Незначні проступки можуть розглядатися без необхідності більш широкого консультування. У будь-якому випадку автору повинна бути надана можливість відповісти на будь-які звинувачення.

Серйозні порушення

Серйозні порушення можуть потребувати повідомлення роботодавців підозрюваних у порушенні осіб. Редактор, консультуючись з видавцем або Товариством, в залежності від обставин, повинен прийняти рішення, щодо залучення роботодавців шляхом вивчення наявних фактичних даних, або шляхом подальших консультацій з обмеженим числом експертів.

Результати (в порядку зростання тяжкості; можуть застосовуватися окремо або спільно)

 • Інформування автора або рецензента про місце в дослідженні, де, ймовірно, є неправильне розуміння або некоректне застосування прийнятих стандартів.
 • Більш суворий лист автору або рецензенту, в якому йдеться про порушення і попереджається про подальші дії.
 • Публікація офіційного повідомлення з докладним описом порушень.
 • Публікація редакційної статті з докладним описом порушень.
 • Офіційний лист керівникові відділу авторів, рецензентів або фінансую чому суб’єкту.
 • Офіційне вилучення або відкликання публікації з журналу в поєднанні з інформуванням керівника відділу авторів або рецензентів, сервісів цитувань та індексації, читачів публікації.
 • Інформування про порушення і результати розслідування професійної організації або вищестоящого органу для подальшого розгляду та вжиття заходів.

Заява про конфіденційність

Інформація про авторів (ПІБ, посада, електронна пошта, контактний номер телефону), що надається ними для публікації в журналі, стає доступною необмеженому колу осіб, автори яких дають письмовий дозвіл, підписавши відповідний лист-згоду, передбачений в переліку документів, що супроводжують рукопис.

Зазначені дані публікуються для зручності авторів з метою повного і коректного обліку публікацій і їх цитування відповідними бібліографічними компаніями, а також надання можливості у подальшому зв'язатися з авторами і науковим співтовариством.

Особиста інформація, надана авторами на додаток до згаданих вище, включає в себе додаткові адреси електронної пошти та номери телефонів. Вони будуть використовуватись виключно для зв'язку з авторами в процесі підготовки публікації і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або будь-якої іншої сторони.

Перелік використаних джерел:

 1. Принципи прозорості і передовий досвід в науковій публікації Посилання
 2. Публікація набору етичних ресурсів для редакторів Посилання
 3. Рекомендації з управління взаємовідносинами між громадськими журналами, їх суспільством і видавцями Посилання
 4. Етичні керівні принципи COPE для рецензентів Посилання
 5. Як вирішувати суперечки про авторство: керівництво для нових дослідників Посилання
 6. Керівництво з належної виробничої практики публікації Посилання
 7. Етичні стандарти Посилання
 8. Закон України "Про вищу освіту" Посилання
 9. Заява Сінгапуру про чесність досліджень - Посилання
 10. Рекомендації по передовій практиці в області публікаційній етики, погляд видавця Посилання
 11. Рада наукових редакторів Посилання
 12. Біла книга з етики публікацій Посилання
 13. Декларація Сан-Франциско про оцінку наукових досліджень Посилання